การประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและต้อนรับ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5


09.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและต้อนรับ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการดำเนินการของคณะทำงานฯ ร่วมกับทีมออร์แกไนเซอร์ ด้านพิธีการและต้อนรับ การเปิดงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • 4480.jpg.JPG
  • 4484.jpg.JPG
  • DSC_4481.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/03/2018