ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2561ณ ห้องประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและประเด็นกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_1442.jpg
 • DSC_1467.jpg
 • DSC_1462.jpg
 • DSC_1463.jpg
 • DSC_1464.jpg
 • DSC_1472.jpg
 • DSC_1473.jpg
 • DSC_1453.jpg
 • DSC_1487.jpg
 • DSC_1448.jpg
 • DSC_1449.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/06/2018