เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) วันสาธิตการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา” ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่ายเลม่อนทรีฟาร์ม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เกษตรชูปลูกพืชใช้น้ำน้อย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมในงาน Field Day ที่หนองบัวลำภู
หวังกระตุ้นเกษตรกรหันมาปลูกหลังฤดูทำนา ลดปัญหาเผาในพื้นที่เกษตร

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) วันสาธิตการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา” ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่ายเลม่อนทรีฟาร์ม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชหลังฤดูทำนา การใช้ประโยชน์จากตอซังข้าว เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

  • 81401370_861507227617806_2722876564059455488_o.jpg
  • 81428628_861507467617782_7336635106070626304_o.jpg
  • 81530225_861506137617915_8575355918219214848_o.jpg
  • 81559827_861506487617880_7574807247545434112_o.jpg
  • 81651324_861506347617894_7721034288220602368_o.jpg
  • 82057583_861506447617884_7055116612751327232_o.jpg
  • 82109107_861506290951233_3231381879949099008_o.jpg
  • 82877391_861506167617912_3289700234384375808_o.jpg
  • 82985419_861506207617908_776939796932067328_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020