วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด พร้อมมอบนโยบายและและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด พร้อมมอบนโยบายและและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ฯ

  • 79953268_847008572401005_3134738084927635456_o.jpg
  • 80261312_847009155734280_3330724997491589120_o.jpg
  • 80261782_847008665734329_3669672387583934464_o.jpg
  • 80407082_847008485734347_1724623635009765376_o.jpg
  • 80457196_847008792400983_9180435042638233600_o.jpg
  • 80652986_847008449067684_5508273992089206784_o.jpg
  • 80764468_847009049067624_7617723802012614656_o.jpg
  • 81026423_847009205734275_3560809114252607488_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019