กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกรมส่งเสริมจะคัดเลือกเกษตรกรรวม 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรดีเด่น 3 สาขา คือ อาชีพทำไร่ อาชีพทำสวน และอาชีพไร่นาสวนผสม บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 2 สาขา คือ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 สาขา คือ กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 73051275_1335206589990633_1384133028808228864_o.jpg
  • 73258080_1335206576657301_455509031524499456_o.jpg
  • 73472714_1335206686657290_4656008457424470016_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019