วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร อันมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและศักยภาพของชุมชน และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป

 • 50314625_632589793842885_693697365026013184_o.jpg
 • 50327576_632589787176219_2474994485075902464_o.jpg
 • 50407763_632589417176256_6588574213970329600_o.jpg
 • 50428397_632589540509577_4616307897159122944_o.jpg
 • 50448665_632589440509587_4235437520269082624_o.jpg
 • 50469255_632589693842895_8934359272280555520_o.jpg
 • 50470059_632589900509541_6047723671173201920_o.jpg
 • 50530638_632589667176231_6032167570210029568_o.jpg
 • 50560824_632589517176246_8215874693211619328_o.jpg
 • 50600995_632589770509554_3189849069455409152_o.jpg
 • 50626233_632589343842930_3411494215429914624_o.jpg
 • 50632772_632589683842896_8731334613420474368_o.jpg
 • 50663835_632589433842921_3459072093608476672_o.jpg
 • 50737507_632589537176244_8213311117426950144_o.jpg
 • 50887926_632589340509597_1825200645116788736_o.jpg
 • 51016054_632589323842932_5493810895878356992_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2019