นายสมชาย ชานญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF และเวทีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ปี 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF และเวทีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตร ระดับเขต ปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง” และเยี่ยมชมการแสดงผลงานและนิทรรศการของอกม.และYSF ของ 9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 61 ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0002.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0003.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0005.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0006.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0007.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0008.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0009.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0010.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0017.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0025.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0026.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0029.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0033.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0035.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0036.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0022.jpg
 • อกม.พิษณุโลก_๑๘๐๗๐๒_0024.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/07/2018