วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1/2561 พร้อมรับฟังความก้าวหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

  • 48356876_616268762141655_4843136347105394688_o.jpg
  • 48408715_616267018808496_4223825294500298752_o.jpg
  • 48414725_616268135475051_7095756611213328384_o.jpg
  • 48424332_616267935475071_423494070422208512_o.jpg
  • 48429588_616267008808497_2718149823701188608_o.jpg
  • 48430369_616269542141577_8736307343735652352_o.jpg
  • 48921796_616267252141806_8042436513570488320_o.jpg
  • 49142293_616267772141754_4652894086443827200_o.jpg
  • 49187786_616267945475070_1366834558397317120_o.jpg
  • 49210891_616267778808420_3552543299367600128_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2018