วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • 43509416_574957656272766_5943022010698301440_o.jpg
 • 43514629_574958159606049_1840904376990826496_o.jpg
 • 43515945_574957476272784_685374843687796736_o.jpg
 • 43538317_574957486272783_7085964373541257216_o.jpg
 • 43563944_574958016272730_8124470320204611584_o.jpg
 • 43584728_574957632939435_184753228032770048_o.jpg
 • 43586568_574957972939401_5221320475354857472_o.jpg
 • 43624192_574958219606043_5423834084646322176_o.jpg
 • 43632610_574957562939442_632289292722372608_o.jpg
 • 43632639_574957769606088_3411699574996205568_o.jpg
 • 43632707_574957546272777_7861789394531778560_o.jpg
 • 43756781_574957732939425_6006339951879258112_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018