วันที่ 26 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความก้าวหน้า สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 26 เมษายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความก้าวหน้า สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 58375912_1197280153783278_1620928457171009536_o.jpg
  • 58381690_1197279983783295_523886989640990720_o.jpg
  • 58443392_1197280103783283_2058038085022646272_o.jpg
  • 58608501_1197279967116630_4726792499169853440_o.jpg
  • 58680871_1197279977116629_1821939227340832768_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019