นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ที่ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

9 มกราคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ ที่ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกร จำนวน 24 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ประมาณ 35 ไร่ ที่สนใจเข้าร่วมการปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน ในระยะเริ่มต้น จำนวน 9 ราย ปัจจุบันเกษตรเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต จุดเริ่มต้นการดำเนินงานจากบริษัทสมุนไพรไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับองค์การเภสัชกรรม มีความต้องการสมุนไพรได้ประสานงานมายังกรมฯ จนท. ส่งเสริมจึงเข้าไปส่งเสริมตามหลักเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ บริษัทได้ทำสัญญาการผลิต และการรับซื้อผลผลิต เพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพร นอกจากบริษัทสมุนไพรไทย ยังมีการความร่วมมือหลายภาคส่วน ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร ไร่ทหารสานประชา ศูนย์สงครามพิเศษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม ทั้งนี้ได้ประชุมหารือวางแนวทางขยายผล ในการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ให้ครบทั้ง 24 ครัวเรือน และไปยังพื้นที่เขตอำเภออื่นๆ ของจังหวัดลพบุรี

  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0001.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0003.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0025.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0029.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0030.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0036.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0041.jpg
  • ก.อินทรีย์ ลพบุรี_๑๘๐๑๐๙_0042.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/01/2018