วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือกับสมาคมพืชสวน เรื่องการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 48378566_612095429225655_8715015107790241792_o.jpg
  • 48380003_612095352558996_4423642506143465472_o.jpg
  • 48380474_612095555892309_5686056840387887104_o.jpg
  • 48382675_612095415892323_4313208958408982528_o.jpg
  • 48384649_612095722558959_4838745795312222208_o.jpg
  • 48385809_612095519225646_2116797841836867584_o.jpg
  • 48387455_612095445892320_6688651805280174080_o.jpg
  • 48398335_612095329225665_2801049225159245824_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2018