นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรในยุคของการเปลี่ยนแปลง" ในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

 • DSC_6564.JPG
 • DSC_6571.JPG
 • DSC_6575.JPG
 • DSC_6534.JPG
 • DSC_6544.JPG
 • DSC_6547.JPG
 • DSC_6548.JPG
 • DSC_6573.JPG
 • DSC_6587.JPG
 • DSC_6591.JPG
 • DSC_6520.JPG
 • DSC_6532.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 19/05/2017