นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางไปเยี่ยมเยียนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ณ หอประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เป็นประธานมอบเงินโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 ราย ติดเข็มกลัดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ ระดับอำเภอ จำนวน 8 ราย และพบปะเยี่ยมเยียนและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดชัยนาทด้วย

อกม. ชัยนาทปลื้ม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่พบปะ พร้อมมอบเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเดินทางไปเยี่ยมเยียนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ณ หอประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เป็นประธานมอบเงินโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดชัยนาท จำนวน 10 ราย ติดเข็มกลัดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบ ระดับอำเภอ จำนวน 8 ราย และพบปะเยี่ยมเยียนและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดชัยนาทด้วย

  • 73375416_825172897917906_5138300260761731072_o.jpg
  • 75323276_825172754584587_7445004243414548480_o.jpg
  • 77320882_825173104584552_4594981142561554432_o.jpg
  • 78260615_825172727917923_7975503665920212992_o.jpg
  • 79198566_825172831251246_3385590610537742336_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019