นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและเกษตรกรทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าลำต้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรกร ทีมปฏิบัติการฉีดสารเคมี เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน ณ แปลงมะพร้าว นายธีระชาติ ถนอมสัตย์ หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 • DSC_3634.jpg
 • DSC_3640.jpg
 • DSC_3662.jpg
 • DSC_3676.jpg
 • DSC_3683.jpg
 • DSC_3688.jpg
 • DSC_3676.jpg
 • DSC_3707.jpg
 • DSC_3712.jpg
 • DSC_3717.jpg
 • DSC_3728.jpg
 • DSC_3738.jpg
 • DSC_3760.jpg
 • DSC_3762.jpg
 • DSC_3766.jpg
 • DSC_3772.jpg
 • DSC_3779.jpg
 • DSC_3790.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 07/11/2017