วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 และการสนับสนุนรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น พร้อมมอบใบประกาศ ยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมให้กับหน่วยงานที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชมบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ และการบริการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และความเสมอภาคของผู้พิการ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารการกินเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ -1 ธันวาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

วันนี้ (28 พ.ย. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 และการสนับสนุนรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น พร้อมมอบใบประกาศ ยกย่อง เชิดชู ส่งเสริมให้กับหน่วยงานที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชมบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ และการบริการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และความเสมอภาคของผู้พิการ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารการกินเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ -1 ธันวาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  • 77189269_825444434557419_5241695817386950656_o.jpg
  • 77364249_825445194557343_6220934110173462528_o.jpg
  • 78095860_825444634557399_1012104606601183232_o.jpg
  • 78208515_825444931224036_3149410685348216832_o.jpg
  • 78330274_825446117890584_3472661838284455936_o.jpg
  • 78374356_825444387890757_8125392183395090432_o.jpg
  • 78488420_825445017890694_7745961062930841600_o.jpg
  • 78539528_825445224557340_5423037557191475200_o.jpg
  • 79013466_825444407890755_2461031512036868096_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019