สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร" หรือ "I'm proud to be a 4-H'er" เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตรศึกษา และการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมากว่า 1 ทศวรรษ รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาด้านการเกษตร 

 • 1 (1).JPG
 • 1 (2).JPG
 • 1 (3 (1).JPG
 • 1 (3 (2).JPG
 • 1 (4 (1).JPG
 • 1 (4 (2).jpg
 • 1 (4 (3).jpg
 • 1 (4 (4).jpg
 • 1 (4 (5).jpg
 • 1 (4 (6).jpg
 • 1 (5).JPG
 • 1 (6).JPG
 • 1 (7).JPG
 • 1 (8).JPG
 • 1 (9).JPG
 • 1 (14).jpg
 • 1 (15).jpg
 • 1 (17).jpg
 • 1 (18 (1 (1).jpg
 • 1 (18 (1 (2).jpg
 • 1 (18 (2).JPG
 • 1 (18 (3).JPG
 • 1 (18 (4).JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/07/2017