กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่3/2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น.


นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ" รุ่นที่3 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.โรงแรมทีเคพาเลส แจ้งวัฒนะ
ในการนี้ได้ให้คำชี้แนะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ตลอดจนให้ได้รับความรู้จากการฝึกฝน อบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงานในการสื่อสารกับสาธารณะต่อไป

  • 52320384_647990025636195_5233182174299029504_o.jpg
  • 52331961_647990102302854_8357977092108845056_o.jpg
  • 52469165_647990062302858_2918336346697236480_o.jpg
  • 52482041_647989995636198_6046446648547082240_o.jpg
  • 52522622_647990008969530_8657737380981112832_o.jpg
  • 52666728_647990482302816_6855521678550630400_o.jpg
  • 52674320_647990155636182_1011531387380957184_o.jpg
  • 52849980_647990085636189_7188488438352445440_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019