พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสิมการเกษตร และผู้บริหารเข้าร่วมในงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสิมการเกษตร และผู้บริหารเข้าร่วมในงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

 • IMG_9003.JPG
 • IMG_9005.JPG
 • IMG_8997.JPG
 • IMG_8998.JPG
 • IMG_8964.JPG
 • IMG_8996.JPG
 • IMG_8926.JPG
 • IMG_8928.JPG
 • IMG_8930.JPG
 • IMG_9022.JPG
 • IMG_9052.JPG
 • IMG_9100.JPG
 • IMG_9034.JPG
 • IMG_9055.JPG
 • 32392.jpg
 • 32396.jpg
 • 32398.jpg
 • IMG_9038.JPG
 • IMG_9084.JPG
 • IMG_9087.JPG
 • IMG_9047.JPG
 • IMG_9049.JPG
 • IMG_9089.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/07/2017