บรรยายเรื่อง”ความเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรความท้าทายที่รอการพิสูจน์”

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายเรื่อง”ความเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรความท้าทายที่รอการพิสูจน์” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม จ.นครปฐม

Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/04/2017