วันที่ 17 ส.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม

วันที่ 17 ส.ค. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการกำหนดราคาข้าว โครงการประกันรายได้ข้าว 5 ประเภท ได้แก่
1. ข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ตันละ 10,000 หมื่นบาท ไม่เกินละ 30 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่
2. ข้าวเหนียว ตันละ12,000 บาท ไม่เกิน ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่
3. ข้าวหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่
4. ข้าวหอมนอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่
5. ข้าวหอมปทุม ตันละไม่เกิน 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน/ครัวเรือน หรือไม่เกิน 40 ไร่

โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก่อนเพื่อพิจารณาและกำหนดเวลาต่อไป ซึ่งเกษตรกรชาวนา จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย

  • 68253014_1278612738983352_5547457124759502848_n.jpg
  • 68364046_1278612632316696_1731390742531670016_n.jpg
  • 68577198_1278612642316695_4055905181466886144_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019

 X