วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และการประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินการ Gateway สินค้าเกษตรมาตรฐาน สำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร และการประชุมแนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินการ Gateway สินค้าเกษตรมาตรฐาน สำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

  • 72221840_1319809238197035_121990647598022656_n.jpg
  • 72710534_1319809188197040_8164012589450264576_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019