เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นเดินทางเข้าสักการะคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 19 ณ.อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมการเกษตร จากนั้นเดินทางเข้าสักการะคันไถที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ต่อจากนั้นได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 19 ณ.อาคาร 1 และ อาคาร 3 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 71172198_390218541647711_6657576273784602624_o.jpg
  • 71396621_390218504981048_3540862929647697920_n.jpg
  • 71397799_390218574981041_3208927507457769472_n.jpg
  • 71716187_390217598314472_5846996373139881984_o.jpg
  • 71932166_390219681647597_6536188394781802496_o.jpg
  • 72252963_390220201647545_8639596156382347264_o.jpg
  • 72309924_390220314980867_5646481718937387008_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019