นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้การจัดการตลาดแบบหมุนเวียนของ Young Smart Farmer ครั้งที่ 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้การจัดการตลาดแบบหมุนเวียนของ Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มแระสิทธิภาพ การจัดการตลาดของร้านค้า YSF และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_3168.JPG
 • DSC_3152.JPG
 • DSC_3179.JPG
 • DSC_3159.JPG
 • DSC_3161.JPG
 • DSC_3154.JPG
 • DSC_3155.JPG
 • DSC_3156.JPG
 • DSC_3162.JPG
 • DSC_3175.JPG
 • DSC_3177.JPG
 • DSC_3184.JPG
 • DSC_3195.JPG
 • DSC_3198.JPG
 • DSC_3202.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/06/2017