วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการและพบปะเกษตรกรที่วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการและพบปะเกษตรกรที่วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ และได้รับฟังการนำเสนอผลการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงรับชมผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer และ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ อำเภอทองผาภูมิ

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ได้ต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรและชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันรายได้ของพืชทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และยางพารา

  • 73151916_812261239209072_2224472019112558592_o.jpg
  • 74583224_812261892542340_7609098528429703168_o.jpg
  • 75486125_812262159208980_4610000626015797248_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/11/2019