วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษครอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษครอินทรีย์
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  • 79843132_846974732404389_5978790983670693888_o.jpg
  • 79923858_846974912404371_4752825554376327168_o.jpg
  • 80130208_846974989071030_6582724593067229184_o.jpg
  • 80218877_846975319070997_2727688331885281280_o.jpg
  • 80388692_846974839071045_5853109301308030976_o.jpg
  • 81007464_846974945737701_4618304962462482432_o.jpg
  • 81096630_846976772404185_5640989039881355264_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019