คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในประเทศได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการเกษตร

คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในประเทศได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กับกรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุย และเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังบรรยายหน้าที่ ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรกลด้านการเกษตรระหว่างกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับมณฑลฮานอุยมีความโดดเด่นด้าน Smart Farm มีการใช้นวัตกรรมและเครื่องจักรกลที่ทันสมัยใช้ในการเกษตร จนทำให้ประชากรในมณฑลลดความยากจนลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คณะผู้แทนจากมณฑลอานฮุยได้ให้คำแนะนำถึงผลสำเร็จว่า ชนิดพืชพันธุ์ที่ดีคือพื้นฐานของการทำการเกษตร ผลผลิตที่ดีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีและการให้น้ำที่ถูกต้อง รวมถึงต้องพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้การเกษตรเกิดการพัฒนา

  • 52898321_1161015474076413_962228688991027200_n.jpg
  • 52974037_1161015524076408_6246660118167945216_n.jpg
  • 53226282_1161015204076440_7865112024181637120_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019