วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเก็บข้อมูลและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล สวนมัลเบอรร์รี่ เลอกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่บ้านม่อนทานตะวัน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขาหัวโล้น รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเก็บข้อมูลและเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านกองแล สวนมัลเบอรร์รี่ เลอกองแล ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งที่นี่เกษตรกรมีการปลูกมัลเบอร์รี่โดยไม่มีการใช้สารเคมี มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายช่วยเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าและเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้บริโภค เช่น อาหารที่ใช้มัลเบอร์รี่เป็นวัตถุดิบ น้ำมัลเบอร์รี่เข้มข้น แยมมัลเบอร์รี่ คุกกี้มัลเบอร์รี่ เป็นต้น โดยปลูกในลักษณะเป็นสวน ใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติโดยการคัดแยกขยะเปียกจากเศษอาหารนำมาลงหลุมที่เตรียมไว้ภายในสวนมัลเบอร์รีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินถือว่าเป็นการช่วยลดขยะและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นสามารถรสร้างรายได้ให้กับเกษตรเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แนะนำให้เกษตรกรให้น้ำมัลเบอร์รีในระบบที่เป็นฝอยละอองน้ำในช่วงฤดูแล้งเพื่อช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นของดินและผลผลิต ซึ่งจะทำให้คุณภาพดีและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

  • 66889452_1259324244245535_6365071872597426176_n.jpg
  • 67156256_1259324304245529_7191773590117679104_n.jpg
  • 67181443_1259324407578852_7987197710815985664_n.jpg
  • 67238968_1259324377578855_2217345139360137216_n.jpg
  • 67629405_1259324217578871_8074371025640357888_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019