วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • 43060773_572247399877125_2806476341539504128_o.jpg
  • 43069874_572247139877151_4243987550319935488_o.jpg
  • 43070654_572247146543817_1663666534272204800_o.jpg
  • 43072084_572247326543799_7366703776972931072_o.jpg
  • 43075370_572247313210467_1497576571228127232_o.jpg
  • 43094666_572247536543778_3660670118951649280_o.jpg
  • 43131590_572247433210455_5132441139390971904_o.jpg
  • 43139622_572247263210472_5764844678243418112_o.jpg
  • 43162582_572247253210473_7737118111815434240_o.jpg
  • 43187779_572247096543822_514155169273872384_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018

 X