วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 41514562_562340877534444_8953676961436139520_o.jpg
 • 41517397_562340160867849_4775317142759276544_o.jpg
 • 41520573_562340430867822_7050766072873484288_o.jpg
 • 41521083_562340307534501_5762086948462133248_o.jpg
 • 41527428_562339920867873_8210150399454216192_o.jpg
 • 41530698_562339734201225_4596734910852497408_o.jpg
 • 41532100_562339747534557_8773749829240094720_o.jpg
 • 41554470_562340704201128_8660318961268686848_o.jpg
 • 41562200_562340057534526_8579250246670876672_o.jpg
 • 41562921_562340324201166_6080744118479224832_o.jpg
 • 41570842_562340150867850_4664034398385995776_o.jpg
 • 41572250_562340287534503_5080753883748237312_o.jpg
 • 41656764_562339834201215_6270638791732494336_o.jpg
 • 41680094_562340530867812_1605590686575362048_o.jpg
 • 41684519_562340617534470_1382995141647663104_o.jpg
 • 41697973_562339844201214_3226659262759436288_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/12/2018