นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๆด้หารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากานใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำผิวดินสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาลวิเคราะห์หาพื้นดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หวังแก้ปัญหาการขาดน้ำทำการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ๆด้หารือร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากานใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำผิวดินสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่ทั่วไป เช่น พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล โดยจะมีการใช้แผนที่น้ำบาดาลวิเคราะห์หาพื้นดำเนินการที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมโครงการต่อไป

  • 64935708_1258494920995134_5247452082880905216_n.jpg
  • 67063693_1258494897661803_6667481799809040384_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019