พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล  ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลประจำจุดที่นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางไปตรวจราชการ เพื่อชี้แจงข้อมูลในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ

  • 83777.jpg
  • 83778.jpg
  • 83781.jpg
  • 83783.jpg
  • 83787.jpg
  • 83788.jpg
  • 83790.jpg
  • Untitled-3.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/01/2018