พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการ 9101 ณ ศพก.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 • IMG_9356.JPG
 • IMG_9400.JPG
 • IMG_9420.JPG
 • IMG_9402.JPG
 • IMG_9435.JPG
 • IMG_9474.JPG
 • IMG_9481.JPG
 • IMG_9502.JPG
 • IMG_9511.JPG
 • IMG_9562.JPG
 • IMG_9575.JPG
 • IMG_9581.JPG
 • IMG_9586.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/07/2017