วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานเปิดสัมมนา "สานพลังเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เพื่อผสานความคิดระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer หาแนวทางรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเกษตรกรร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน

 • 41697192_564149704020228_3645648973345062912_o.jpg
 • 41775550_564147564020442_5355547239966048256_o.jpg
 • 41787120_564146120687253_6145761556744372224_o.jpg
 • 41793808_564146870687178_2735474046736007168_o.jpg
 • 41794768_564147537353778_5479827130902642688_o.jpg
 • 41801833_564148157353716_4377723030802006016_o.jpg
 • 41803413_564146254020573_6168461197638107136_o.jpg
 • 41806128_564146800687185_8052926597528813568_o.jpg
 • 41814307_564147017353830_9084698830040989696_o.jpg
 • 41814332_564146370687228_5919543047988707328_o.jpg
 • 41815217_564147190687146_2874664638195171328_o.jpg
 • 41836336_564147214020477_7173683140622286848_o.jpg
 • 41838118_564148467353685_3230826042461519872_o.jpg
 • 41848822_564147787353753_4604407882811703296_o.jpg
 • 41856518_564147584020440_3333128276506836992_o.jpg
 • 41858711_564147417353790_1493995088194306048_o.jpg
 • 41916760_564146744020524_6704521322891837440_o.jpg
 • 41944196_564146694020529_8966232301893582848_o.jpg
 • 41992032_564146187353913_2892051292874604544_o.jpg
 • 42058684_564146974020501_2460912502788063232_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018