วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการขายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยอาศัยการเปิดบูธขายสินค้าในซีคอน บางแค

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือร่วมกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการขายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภายในปีพ.ศ. 2563 โดยอาศัยการเปิดบูธขายสินค้าในซีคอน บางแค

  • 78409006_1381715808673044_703792629820686336_n.jpg
  • 78549352_1381715665339725_863820199281819648_n.jpg
  • 78934872_1381715752006383_1827612634325712896_n.jpg
  • 78949587_1381715692006389_8121667261338484736_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019

 X