นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560 แก้ปัญหาฤดูน้ำหลากซึ่งได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา จะเริ่มฤดูเพาะปลูก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ พร้อม นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) ปี 2560  แก้ปัญหาฤดูน้ำหลากซึ่งได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา จะเริ่มฤดูเพาะปลูก 15 จังหวัด 51 อำเภอ ในวันที่ 1 พฤษภาคม และสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว 31 สิงหาคม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรพื้นที่ดังกล่าว ใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม เช่น ปทุมธานี 1, กข 29 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 15 จังหวัด ร่วมรับฟังและรับแนวทางนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน ที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 • DSC_4411.JPG
 • DSC_4414.JPG
 • DSC_4419.JPG
 • DSC_4432.JPG
 • DSC_4440.JPG
 • DSC_4453.JPG
 • 1.jpg
 • DSC_4456.JPG
 • DSC_4479.JPG
 • DSC_4486.JPG
 • DSC_4493.JPG
 • DSC_4534.JPG
 • DSC_4539.JPG
 • DSC_4547.JPG
 • DSC_4584.JPG
 • DSC_4597.JPG
 • DSC_4686.JPG
 • DSC_4694.JPG
 • DSC_4697.JPG
 • DSC_4665.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/05/2017