วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งใกล้สิ้นสุดฤดูกาล การรายงานสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ ปี 2563 และข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ต่อไป

  • 105392038_555782651757965_1600889513026112811_o.jpg
  • 105413445_555782101758020_3414623404122248516_o.jpg
  • 105484672_555782358424661_6993656773958400726_o.jpg
  • 105934736_555782185091345_1497057490161300568_o.jpg
  • 106012062_555782271758003_6299217662334614896_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/06/2020

 X