วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  • 81434238_861641504271045_6922529653768847360_o.jpg
  • 81972875_861641454271050_5645899291307278336_o.jpg
  • 82024376_861641357604393_8201922633684484096_o.jpg
  • 82473846_861641340937728_4837541486482423808_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020