นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง

27 เมษายน 2560 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"สัมฤทธิผลของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่"ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 68 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์

 • DSC_4127.JPG
 • DSC_4131.JPG
 • DSC_4134.JPG
 • DSC_4135.JPG
 • DSC_4145.JPG
 • DSC_4162.JPG
 • DSC_4137.JPG
 • DSC_4160.JPG
 • DSC_4161.JPG
 • DSC_4169.JPG
 • DSC_4186.JPG
 • DSC_4206.JPG
 • DSC_4147.JPG
 • DSC_4148.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/05/2017