เกษตรฯ รุกช่วยเกษตรกรปลูกดาวเรือง พร้อมประสานหน่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรทันที

จากกรณีที่มีการนำเสนอ ราคาดอกดาวเรืองตกต่ำลงอย่างมากในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
โดยล่าสุดราคาดอกดาวเรืองเหลืออยู่ที่ 20-40 สตางค์ต่อดอก จากช่วงปกติที่มีราคาประมาณดอกละ 1 บาท ประกอบกับในปีนี้ไม่อนุญาตให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ดาวเรืองที่เคยเป็นที่นิยมไปประกอบในงานต่างๆ
จึงขายไม่ได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองไม่สามารถแบกรับกับต้นทุนค่าดูแลและเก็บเกี่ยว ถึงแม้พ่อค้าแม่ค้าพยายามช่วยรับซื้อดาวเรืองจากเกษตรกร แต่ก็เท่ากับเป็นการส่งต่อภาวะขาดทุน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา นั้น

          กรมส่งเสริมการเกษตร ขอชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่าพื้นที่ปลูกดาวเรือง ของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย
ต.ลำเพียก เกษตรกรจำนวน 8 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 60 ไร่ และ ต.ตะแบกบาน (บ้านหนองผักไร) ตามที่
ปรากฎเป็นข่าว เกษตรกรจำนวน 2 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณจำนวน 19 ไร่ สำหรับสถานการณ์ตลาดดาวเรือง
ช่วงนี้พบว่า เกษตรกรมีการตัดจำหน่ายที่ปากคลองตลาด กรุงเทพฯ และมีพ่อค้ามารับซื้อประจำ และนำไปใช้สำหรับ
การกราบไหว้บูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 วัดบางแห่งปิด และวัดที่สั่งซื้อเป็นประจำ ลดจำนวนการซื้อลง ทำให้ไม่รับซื้อจากเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การปลูกดาวเรือง เป็นฤดูกาลปลูกปกติ
คือ เกษตรกรปลูกช่วงหลังฝน (ฤดูแล้ง) หรือหลังนา เพราะจะเลี่ยงเรื่องโรคเน่า อายุการปลูก ประมาณ 2 เดือน
(55 – 70 วัน)  จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 พบว่าดาวเรืองตัดดอก ทั้งประเทศ มีเกษตรกรปลูกพื้นที่ปลูก 1,788 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 4,212.90 ไร่ กระจายทั่วประเทศ โดยมีแหล่งผลิตสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรจำนวน 102 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 464 ไร่ 2. จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจำนวน 80 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 137 ไร่ 3. จังหวัดตาก เกษตรกร จำนวน 87 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 734 ไร่

4. จังหวัดราชบุรี เกษตรกร จำนวน 83 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 135 ไร่ 5. จังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 62 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 133 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด

          นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประสานการลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรทันที เบื้องต้นได้ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด ในการหาช่องทางการระบายสินค้าเพิ่มเติมพร้อมกับ
จัดทำแผนบริหารสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2021