นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Chang, Kai-Yao เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Chang, Kai-Yao เป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร วิถีชีวิตในชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งมีกำหนดการร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • IMG_1337.JPG
 • IMG_1351.JPG
 • IMG_1294.JPG
 • IMG_1306.JPG
 • IMG_1308.JPG
 • IMG_1314.JPG
 • IMG_1317.JPG
 • IMG_1321.JPG
 • IMG_1307.JPG
 • IMG_1314.JPG
 • IMG_1334.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/08/2017

 X