วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 13.30 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมการพิรจารณาคัดเลือก ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิรจารณาองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ณ.ห้องประชุม4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 50283451_631613097273888_2381499614046978048_o.jpg
  • 50286183_631613127273885_37211837170712576_o.jpg
  • 50474571_631613213940543_8825129449260318720_o.jpg
  • 50487808_631613197273878_4184406028823035904_o.jpg
  • 50524975_631613180607213_7441653795261513728_o.jpg
  • 50567775_631613273940537_1946036638001922048_o.jpg
  • 50906896_631613107273887_7516779550726946816_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/01/2019