นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกษตรฯ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กัน
นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ ประมง ข้าว กฎหมาย ชลประทาน เป็นต้น และการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • 67583997_1267672746744018_3524978495614615552_n.jpg
  • 67715502_1267672543410705_8296614572228345856_n.jpg
  • 67748731_1267672613410698_6258948461983432704_n.jpg
  • 67749004_1267672586744034_7281461994840915968_n.jpg
  • 67934688_1267672916744001_9095928133705531392_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019