วันนี้ (18 มี.ค 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการเยียวยาผู้ประสบภัยปาบึก ซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ใน 8 จังหวัด เกษตรกร 14,201 ราย พื้นที่ 32,802.21 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 54,189,592 บาท โดย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 13,461 ราย พื้นที่ 31,508 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 52,010,659.50 บาท

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตามการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปาบึก

วันนี้ (18 มี.ค 62) นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการเยียวยาผู้ประสบภัยปาบึก ซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ใน 8 จังหวัด เกษตรกร 14,201 ราย พื้นที่ 32,802.21 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 54,189,592 บาท โดย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 13,461 ราย พื้นที่ 31,508 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 52,010,659.50 บาท

นอกจากนี้ยังได้ติดตามการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นอกจากสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรได้แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร จำนวน 17,795 ราย พื้นที่ 8 จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะช่วยในการลดการเกิดโรคที่มากับน้ำ และปรับสภาพดิน ให้เหมาะสม ก่อนการปลูกพืชอื่น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชจาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช เช่น พริก กล้วย มะพร้าวแกง รวมกว่า 10,000 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร และจะติดตามช่วยเหลือรวมทั้งให้คำแนะนำกับเกษตรกร ต่อไป

  • 53970354_1172350786276215_4508590074425769984_n.jpg
  • 54207516_1172350686276225_8872198086051495936_n.jpg
  • 54210429_1172350942942866_565016992331857920_n.jpg
  • 54230714_1172350596276234_3715493649908236288_n.jpg
  • 54518118_1172350619609565_7863733571607855104_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019