นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)

     นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) โดยมีผู้บริหารและคณะทำงาน ศสท. เข้าร่วม ชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าตามภารกิจหน้าที่ โดยมีประเด็นเน้นย้ำสำคัญคือ การเร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรในทุกๆ 15-60 วันหลังการเพาะปลูกพืชใหม่ทุกครั้ง การสร้างระบบรายงานข้อมูลงานพระราชดำริที่กรมดำเนินการให้มีOut come base รวมทั้งเตรียมการรองรับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมเกษตรด้านประมงและปศุสัตว์ การเชิญชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK รวมถึง การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรสู่ตลาด e-market เป็นต้น
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • DSC_1703-2.jpg
  • DSC_1708-2.jpg
  • DSC_1715-2.jpg
  • DSC_1727-2.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/06/2018