ส่งเสริมเกษตรฯ ลุยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรภาคใต้

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน  

โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการชี้แจงครั้งนี้

ทั้งนี้ นายสำราญ. สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ ร่วมนำเสนอเพื่อลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสวนยาง โดยนำเสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่น  เป็นโครงการทางเลือกใน เมนูไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับการสนับสนุนภาครัฐ โดยการทำแผนพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม
ในสวนยาง และต้องวิเคราะห์การตลาดของสินค้าเสริมด้วย

ต่อมา เวลา 16.20 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ของเครือข่าย  young smart farmer ระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายสมชาย. ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมนำชมนิทรรศการเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ และเปิดป้าย ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

 • IMG_1366.JPG
 • IMG_1398.JPG
 • IMG_1445.JPG
 • IMG_1742.JPG
 • IMG_1743.JPG
 • IMG_1750.JPG
 • IMG_1487.JPG
 • IMG_1523.JPG
 • IMG_1524.JPG
 • IMG_1636.JPG
 • IMG_1762.JPG
 • IMG_1773.JPG
 • IMG_1470.JPG
 • IMG_1500.JPG
 • IMG_1629.JPG
 • IMG_1797.JPG
 • IMG_1832.JPG
 • IMG_1864.JPG
 • IMG_1936.JPG
 • IMG_1947.JPG
 • IMG_1967.JPG
 • IMG_1881.JPG
 • IMG_1886.JPG
 • IMG_1917.JPG
 • IMG_1926.JPG
 • IMG_1846.JPG
 • IMG_2031.JPG
 • IMG_2055.JPG
 • IMG_2088.JPG
 • IMG_2134.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/02/2018