นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณ​จ่ายน้ำ ด้วยการตั้งเวลา เมื่อหมดเวลาระบบน้ำจะปิดเอง สามารถลดจำนวนท่อในแปลงที่ต้องติดก๊อกน้ำทุกแปลงได้

เกษตรฯ เดินหน้าศึกษาระบบการให้น้ำอัตโนมัติ หวังลดต้นทุนทำเกษตรสมัยใหม่
นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ และคณะเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณ​จ่ายน้ำ ด้วยการตั้งเวลา เมื่อหมดเวลาระบบน้ำจะปิดเอง สามารถลดจำนวนท่อในแปลงที่ต้องติดก๊อกน้ำทุกแปลงได้ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร สามารถลดการใช้แรงในการทำเกษตร ให้น้ำพืชที่ปลูกได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร​ วางแผน​ว่าจะนำเกษตรกรมาศึกษาดูงานด้วยตนเองในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องระบบน้ำและเกษตรสมัยใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรหลายรายมีภูมิปัญญาที่จะสามารถต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรได้

  • 54525965_1176566399187987_8277314535388348416_n.jpg
  • 55575540_1176566439187983_4251952412551544832_n.jpg
  • 55596941_1176566472521313_3509611424752074752_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019