วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน Field Day ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปราณบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและพาชมการแข่งขันขูดมะพร้าว การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนามะพร้าวจากทั้ง 5 ฐานการเรียนรู้ และชมนิทรรศการสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer และเกษตรกรภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน Field Day ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปราณบุรี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับและพาชมการแข่งขันขูดมะพร้าว การถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนามะพร้าวจากทั้ง 5 ฐานการเรียนรู้ และชมนิทรรศการสินค้าเกษตรของ Young Smart Farmer และเกษตรกรภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 79209730_841044182997444_1457787152384393216_o.jpg
  • 79249259_841044266330769_7768365321743761408_o.jpg
  • 79301178_841043606330835_4104121807181709312_o.jpg
  • 79496155_841043732997489_4055423603963854848_o.jpg
  • 79940395_841043849664144_2199760499573260288_o.jpg
  • 80002120_841043436330852_3663586874192035840_o.jpg
  • 80391082_841045929663936_2746372444645228544_o.jpg
  • 80471587_841043546330841_4824161014087942144_o.jpg
  • 80802585_841043952997467_6964384148723073024_o.jpg
  • 80995934_841044136330782_4340145417036496896_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/12/2019