นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมอบโล่ห์ เงินรางวัล และของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง นายสิทธา สุขกันท์ และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ราย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมอบโล่ห์ เงินรางวัล และของที่ระลึกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง นายสิทธา สุขกันท์ และนายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง ต้นแบบเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และเกษตรกรดีเด่นอีก 7 ราย

  • 128517708_664140014255561_6478707473680261573_o.jpg
  • 128552894_664139174255645_5084606799552864866_o.jpg
  • 128554752_664139547588941_4148142586126424536_o.jpg
  • 128760722_664139567588939_8766380710524047025_o.jpg
  • 128963291_664138724255690_6428290225204438858_o.jpg
  • 129016882_664139897588906_719816906926142698_o.jpg
  • 129259062_664139590922270_967978700790598914_o.jpg
  • 129495722_664139497588946_7404795516936182443_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X