วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามน้ำตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จ. ขอนแก่นและจ.อุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมคณะเดินทาง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามน้ำตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่จ. ขอนแก่นและจ.อุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมคณะเดินทาง

ในช่วงเช้าเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการจัดทำฝนหลวง และเดินทางไปยังโครงการพัฒนาบึงแก่งน้ำต้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกุดกว้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาแก่งน้ำต้อน และพบปะเกษตรกรในพื้นที่
ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ รายงานสรุปสภาพอากาศและคาดการณ์ฝนหลวงล่วงหน้าโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บรรยายผลการดำเนินงานสรุปสถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมลุ่มน้ำชีและการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งโดยกรมชลประทาน และรายงานการปฎิบัติการฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  • 69125648_1286790084832284_739299210356064256_n.jpg
  • 69207347_1286790721498887_8203153468232302592_n.jpg
  • 69217242_1286790141498945_3951297417567010816_n.jpg
  • 69276028_1286790508165575_5210260535135698944_n.jpg
  • 69519506_1286790331498926_5377642785119666176_n.jpg
  • 69806998_1286790258165600_264307575816716288_n.jpg
  • 69893138_1286790154832277_2982278286496759808_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019